Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

36 °

Cảm giác như 37°.

Thấp/Cao
27°/42°
Độ ẩm
50 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.1 km/h
Điểm ngưng
20.7 °
UV
10

Thời tiết Bình Dương theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bình Dương những ngày tới

Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:06 PM
Gió
32 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 AM 06:06 PM
Gió
29.2 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
40°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 AM 06:06 PM
Gió
32.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 30°
Sáng/Tối
34°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:06 PM
Gió
29.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 30°
Sáng/Tối
35°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:07 PM
Gió
25.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %