Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

39 °

Cảm giác như 45°.

Thấp/Cao
24°/39°
Độ ẩm
35 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
17.3 km/h
Điểm ngưng
23.7 °
UV
9

Thời tiết Bình Định theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bình Định những ngày tới

Ngày/Đêm
39°/ 25°
Sáng/Tối
35°/ 26°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 05:59 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 25°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 05:59 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
41°/ 26°
Sáng/Tối
36°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 05:59 PM
Gió
27.4 km/h
Khả năng có mưa
72 %
Ngày/Đêm
40°/ 24°
Sáng/Tối
34°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 05:59 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Ngày/Đêm
39°/ 24°
Sáng/Tối
34°/ 27°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:00 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
0 %