Đơn vị:
Mưa nhẹ lả tả trong khu vực có sấm sét

Mưa nhẹ lả tả trong khu vực có sấm sét

26 °

Cảm giác như 28°.

Thấp/Cao
24°/32°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
6.1 km/h
Điểm ngưng
22.8 °
UV
7

Thời tiết Bắc Ninh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bắc Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
26°/ 25°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:18 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
34°/ 24°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:18 PM
Gió
32.4 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
35°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:18 PM
Gió
21.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 27°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:19 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:19 PM
Gió
25.9 km/h
Khả năng có mưa
70 %