Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

37 °

Cảm giác như 41°.

Thấp/Cao
27°/37°
Độ ẩm
39 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
19.1 km/h
Điểm ngưng
21.9 °
UV
9

Thời tiết Bạc Liêu theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bạc Liêu những ngày tới

Ngày/Đêm
37°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 AM 06:08 PM
Gió
24.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 31°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 AM 06:08 PM
Gió
27.7 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
38°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 AM 06:08 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Ngày/Đêm
38°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 AM 06:08 PM
Gió
26.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 AM 06:08 PM
Gió
25.6 km/h
Khả năng có mưa
77 %