Đơn vị:
U ám

U ám

22 °

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
19°/25°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
19.9 °
UV
5

Thời tiết Bắc Kạn theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bắc Kạn những ngày tới

Ngày/Đêm
22°/ 22°
Sáng/Tối
20°/ 24°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:20 PM
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
24°/ 23°
Sáng/Tối
24°/ 24°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:20 PM
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
31°/ 23°
Sáng/Tối
26°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:21 PM
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:21 PM
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:22 PM
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %