Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

36 °

Cảm giác như 60°.

Thấp/Cao
26°/39°
Độ ẩm
47 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.1 km/h
Điểm ngưng
22.7 °
UV
1

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Ngày/Đêm
39°/ 26°
Sáng/Tối
34°/ 28°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:03 PM
Gió
20.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:03 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
39°/ 27°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:03 PM
Gió
21.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:03 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:03 PM
Gió
21.2 km/h
Khả năng có mưa
86 %