Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

41 °

Cảm giác như 44°.

Thấp/Cao
28°/41°
Độ ẩm
27 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
12.6 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
10

Thời tiết An Giang theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết An Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
39°/ 30°
Sáng/Tối
34°/ 31°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 AM 06:11 PM
Gió
27.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 31°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 AM 06:11 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
72 %
Ngày/Đêm
38°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 27°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 AM 06:11 PM
Gió
32.8 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
38°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 AM 06:11 PM
Gió
27 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
38°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 AM 06:11 PM
Gió
26.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %